Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици одобрено је пет пројеката у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије

Пројекти који ће бити финансирани:

  • Формирање лабораторијских вежби у оквиру предмета из области информационо-комуникационих технологија (ПМФИКТ-ЛАБ) – Природно-математички факултет
  • Имплементација наставних садржаја из Дидактике у студијске програме за васпитаче у предшколским установама у измењеним условима предшколског васпитања и учења (ИНСД-СПВУ-ИУПВУ) – Учитељски факултет у Призрену, Лепосавић
  • Савремено франшизинг пословање – Правни факултет
  • Увођење лабораторијских вежби из области активне динамичке апсорпције вибрација за предмете из области механике и аутоматског управљања за студенте машинства (АДА) – Факултет техничких наука
  • Припрема и УВ/ВИС спектроскопска анализа узорака из животне средине (ПСАУЖС) – Факултет техничких наука