На Шандонг универзитету у Ђинану (НР Кина) од 22. до 26. новембра 2023. године одржана је инаугурална конференција и међународни форум поводом установљења Академске мреже за спорт високообразовних институција из Кине и земаља Централне и Источне Европе, чије формирање су иницирали Универзитет у Новом Саду и Шандонг универзитет. Догађај је окупио представнике више десетина универзитета из ових земаља који су заинтересовани да заједнички допринесу јачању међународне академске размене, сарадње и развоја дисциплина у области спортских наука. Ова мрежа, базирана на принципима отворености, заједничке добробити и одрживости, биће фокусирана на програме комуникације спортске културе, унапређење експертизе у области спортских наука, академску и научну размену и сарадњу, заједничка истраживања и друге облике сарадње. Овом форуму су испред Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици присуствовали ректор проф. др Небојша Арсић и продекан Факултета за физичку културу проф. др Верољуб Станковић. Том приликом уприличени су бројни мултилатерални и билатерални сусрети и договорени конкретни облици сарадње у наредном периоду. Будућа сарадња укључиваће заједничко учествовање на пројектима и научним скуповима, као и размену наставног особља и студената.