У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија.

Понуђене студијске областиhttps://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/

Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар Универзитета у Марибору – Пријавни формулар испуњавате онлајн на  https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY!), а након завршетка потребно је да га претворите у pdf. формат, одштампате и доставите заједно са осталим документима који су овде наведени;
 2. Уговор о учењу – Аутоматски уз Пријавни формулар попуњавате и уговор о учењу. Овај документ попуњавате заједно са одговорним продеканом. Документ треба да садржи потребне потписе (студента и продекана/декана у делу commitment);
 3. Изјава о претходној мобилности;
 4. Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 5. Потврда да сте редован студент, на енглеском језику;
 6. Изјава о држављанству;
 7. Мотивационо писмо на енглеском језику;
 8. Потврда о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б1); – попуњава професор енглеског језика на матичном факултету;
 9. Биографија (Europass form);
 10. Изјава о дозволи коришћења података;
 11. Копија прве странице пасоша;
 12. Захтев за добијање личног идентификацијског броја.

Додатно:

Mobility Activity plan

Овај документ се доставља само у случају да ће студент радити истраживање за завршну тезу, где треба да, поред уговора о учењу, достави и План мобилности (Mobility Activity Plan) потписан од стране кандидата и ментора/продекана.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра.
 • Покривени путни трошкови (у износу до 275 евра).

Додатне информације о Универзитету у Марибору можете потражити овде.

Рок за пријаву: 20. новембар 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенте и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Марибору.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у  Марибору  доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност