У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом за архитектуру, грађевинарство и геодезију у Софији, Бугарска, расписује се позив за стипендирану студентску мобилност за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука, за следеће одсеке:

 • архитектура,
 • грађевинско инжењерство,
 • машинство,
 • заштита животне средине и заштита на раду и
 • технолошко инжењерство.

Реализација мобилности: зимски семестар 2023/2024. године

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар
 • Биографија (Europass CV)
 • Прелиминарни уговор о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ, предмете погледати у одељку за Architecture degree и Hydraulic Endineering);
 • Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик
 • Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика
 • Мотивационо писмо
 • Копија пасоша
 • Портфолио (за студенте архитектуре)

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)

Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Укупан број стипендија: 2

Рок за пријаву: 27. април 2023. године

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на програмима мобилности (предност студенти који нису учествовали), равномерна заступљеност студијских програма и знање енглеског језика.

Више информација о Универзитету за архитектуру, грађевинарство и геодезију у Софији можете погледати ОВДЕ, каталог предмета можете пронаћи ОВДЕ.

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенате и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Софији.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у Софији доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно бројустипендија намењених Универзитету у Приштини.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.