Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици боравили су 9. и 10. новембра 2023. године на Универзитету у Болоњи у оквиру редовних пројектних активности на Еразмус+ пројекту AL4LIFE.
AL4LIFE конзорцијум састао се на Универзитету у Болоњи са циљем да се представе извештаји о актуелном статусу организација алумниста на универзитетима укљученим у пројекат, радне верзије алумни стратегија и добра европска пракса. 
Поред представника конзорцијума пројекта AL4LIFE, састанку су присуствовале и представнице Универзитета у Хелсинкију, Универзитета у Лајдену и Универзитета у Лувену који су поделиле своје дугогодишње искуство у развоју и раду удружења и мрежа алумниста и организацији активности алумниста. 
Знање и искуство стечено током састанака помоћи ће да се у наредном периоду унапреде постојећи и развију нови капацитети у контексту алумни инфраструктуре на нашем Универзитету, као и да се развије сарадња између Универзитета, алумниста и њиховог радног окружења.
Трогодишњи Еразмус+ пројекат AL4LIFE се на Универзитету Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици спроводи од 1. марта 2023. године са циљем укључивања алумниста у наставно-научни процес ради модернизације и унапређења кадровских и технолошких капацитета Универзитета и отварања могућности за лакше запошљавање дипломираних студената. Координатор пројекта је Универзитет Црнe Горe. Поред нашег Универзитета, у конзорцијуму је још шест установа високог образовања – три из земаља Европске уније и три са подручја Западног Балкана.