Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља особља на Универзитету у Бакау, Румунија

Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету Западна Атика у Атини

Еразмус+ мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету у Хаену, Шпанија – Рок за пријаву 04.04.2022.

Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету Западна Атика у Атини – Рок за пријаву 26.04.2022.

Стипендирана мобилност наставног особља на Универзитету у Лођу, Пољска – Рок за пријаву 29.04.2022.

Еразмус+ мобилност наставног особља на Музичкој академији у Кракову – Рок за пријаву 28.04.2022.

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету у Марибору – Рок за пријаву 06.05.2022.

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету Јужна Бохемија у Чешкој – Рок за пријаву 20.05.2022

Еразмус+ мобилност наставног особља на Техничком универзитету у Риги – Кратак рок за пријаву – Рок за пријаву 19.10.2022

Еразмус+ мобилност наставног особља на Teхнолошком универзитету у Бјалистоку – Кратак рок за пријаву – Рок за пријаву 27.10.2022